POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje Ogólne

 1. Polityka Prywatności określa wszelkie zasady odnoszące się do przetwarzana przez nas Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.dobre-bo-polskie.pl
 2. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im poniżej:
  • Administrator – Krzysztof Stanisławski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gold - Standard Property Krzysztof Stanisławski, al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, NIP: 9670983334, Regon 092378712 będąca usługodawcą w Sklepie Internetowym, zwana również dalej „my”, „nas”.
  • Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego, która ukończyła 13 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zwana również dalej „Państwo”.
  • Konto – część Sklepu Internetowego wraz z zespołem rozwiązań informatycznych, utworzone w wyniku ukończenia przez Klienta procedury rejestracji. Konto umożliwia Klientom złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności uzupełniania pól formularza dotyczących danych osobowych i danych do dostawy oraz podgląd historii zamówień złożonych w Sklepie Internetowym.
  • Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności.
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
  • Sklep Internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.dobre-bo-polskie.pl, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i dokonanie zakupu Produktów.

 

II. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych w Sklepie Internetowym jest Krzysztof Stanisławski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gold - Standard Property Krzysztof Stanisławski
 2. Dane Administratora do kontaktu z Klientem: adres al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa, email kontakt|dobre-bo-polskie.pl| |kontakt|dobre-bo-polskie.pl, numer telefonu +48 515123567. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Kontakt w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób opisany w Polityce Prywatności.

 

III. Podstawy prawne i cel przetwarzania danych

 1. Zakładanie Konta
  W przypadku zakładania przez Państwa Konta w Sklepie Internetowym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu nawiązania i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z zapewnieniem dostępu do wszystkich funkcjonalności w Sklepie Internetowym oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta
  W przypadku składania przez Państwa zamówienia w Sklepie Internetowym bez zakładania konta przetwarzany Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
 3. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego
  W przypadku wysyłania przez Państwa wiadomości do nas poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
 4. Wykorzystywanie plików cookies
  W przypadku wykorzystywania przez nas plików cookies podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. nasz uzasadniony interes w postaci prowadzenia statystyk dotyczących naszej strony internetowej. Celem przetwarzania jest analiza i monitorowanie Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić strukturę naszej witryny, a także tworzyć profil Państwa zainteresowań.

 

IV. Zakres przetwarzania danych

 1. Zakładanie Konta
  W przypadku zakładania przez Państwa Konta w Sklepie Internetowym przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, telefon, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również nazwę firmy i numer NIP. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta
  W przypadku składania przez Państwa zamówienia w naszym Sklepie Internetowym bez zakładania Konta przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, telefon, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również nazwę firmy i numer NIP. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego
  W przypadku wysyłania przez Państwa wiadomości do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci adresu email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania wiadomości.
 4. Wykorzystywanie plików cookies
  Jedyną informacją jaką zbieramy przy wykorzystaniu plików cookies, która jednak bez połączenia z innymi danym nie pozwala na identyfikację Państwa, jest adres IP, z którego łączą się Państwo. Pliki cookies mogą zawierać informacje dotyczące Państwa preferencji lub używanego przez Państwa urządzenia. Gromadzone informacje zwykle nie pozwalają jednak na bezpośrednią identyfikację Państwa lecz mogą umożliwić korzystanie z Serwisu w sposób dostosowany do Państwa osobistych preferencji.

 

V. Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

 1. Zakładanie Konta
  ​Przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu usunięcia przez Państwa Konta z naszego Sklepu Internetowego, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym bez zakładania Konta
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu realizacji Państwa zamówienia, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Wykorzystywanie plików cookies
  Przetwarzamy Państwa dane do czasu zmiany przez Państwo ustawień plików cookies lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. Szanujemy Państwa prawo do prywatności, dlatego też mogą Państwo w każdym momencie nie zezwolić na stosowanie niektórych rodzajów plików cookies. Zablokowanie niektórych rodzajów plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszego Sklepu Internetowego i oferowanych przez nas usług. Preferencje dotyczące plików cookies wybrane na naszej stronie zostaną zapamiętane i będą uwzględniane przy każdej Państwa wizycie w Sklepie Internetowym.

 

VI. Podmioty, którym udostępniamy dane

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione naszym podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi marketingu i dostawy zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. W przypadku takiej konieczności Państwa dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa adres IP może być przekazany naszym partnerom, w tym Google. W takim przypadku identyfikacja Państwa w oparciu o adres IP nie jest możliwa.

 

VII. Profilowanie

 1. Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie Państwa zainteresowania produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym oraz pomiarów zachowania. W przypadku automatycznego dopasowania Państwa dane wykorzystujemy do stworzenia automatycznie profilu Państwa zainteresowań, odpowiadającego Państwa preferencjom. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania produktami dostępnymi w Sklepie Internetowym, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych wobec Państwa ani w inny istotny sposób na Państwa nie wpływa.

 

VIII. Przysługujące Państwu prawa

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej

 1. Cookies sesyjne przechowywane są w Państwa urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Państwa urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 2. Cookies trwałe przechowywane są w Państwa urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa urządzenia.
 3. Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
 4. Cookies techniczne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego.
 5. Cookies analityczne wykorzystywane są po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Państwa danych osobowych skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

 

X. Rezygnacja z akceptowania plików cookies

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak chcą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies, zawsze mogą Państwo to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na urządzeniu, z którego Państwo korzystają.
 2. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej.